Kостадинов: Решавање на статусот на дневниот центар во Валандово

4
Градоначалникот на општината Костадинов сподели дека со министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска, го финализираат решавањето на статусот на Дневниот центар за лица со попреченост во Валандово.
Истиот, наредниот период ќе функционира како дел на ЦСР Валандово.