Изградба на тротоари во Миравци

14

Градоначалникот на општината Костадинов, денес информираше дека е започната постапка за изградба на нови тротоарски површини, долж регионалниот пат во населеното место Марвинци.

„Новата пешачка зона ќе овозможи слободен пристап на граѓаните до централниот дел од населеното место и подрачното општинско училиште. Целта е формирање на безбедна и урбана зона за пешаците.“ сподели Костадинов.